Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

FLC sẽ đầu tư 7.000 tỷ đồng vào dự án BT tại Khánh Hòa | Kinh doanh | BizLIVE bản tin

Tập đoàn FLC cho biết sau cuộc làm việc ngày 19/6, UBND Tỉnh Khánh Hòa đã có thông tin số 320/TB-UBND về kết luận của UBND Tỉnh về Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới Tỉnh Khánh Hòa theo hình thức giao kèo BT.

Cụ thể, FLC được Khánh Hòa đồng ý tiếp cận, nghiên cứu, dự Đầu tư thực hành dự án xây dựng Khu trọng điểm hành chính mới Tỉnh Khánh Hòa theo hình thức giao kèo BT (xây dựng, chuyển giao). 

Phương án hoàn vốn của dự án này là: Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng và khai khẩn kinh doanh quỹ đất tại Khu trọng tâm tỉnh thành - thương nghiệp – dịch vụ - du lịch Nha Trang (trường bay Nha Trang cũ) và trụ sở các cơ quan hành chính của tỉnh đã có kế hoạch chuyển di vào Khu trọng điểm hành chính mới tỉnh Khánh hòa theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 23/1/2014 của UNBD Tỉnh Khánh Hòa.

Để thúc đẩy dự án, Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu nhà đầu tư phải ký quỹ tối thiểu 100  bản tin bất động sản  tỷ đồng, đồng thời cam kết đủ nguồn tài chính để thực hành quá trình hồi thường, giải phóng mặt bằng trong khuôn khổ dự án.

Đại diện FLC chi biết, quy mô dự án này ước khoảng 7.000 tỷ đồng. Đây có thể sẽ là dự án BT lớn nhất tại Khánh Hòa nếu so với năm 2013, dự án BT lớn nhất chỉ có quy mô 3.000 tỷ đồng.

Thông báo của UBND Tỉnh Khánh Hòa cũng giao Ban QLDA các công trình trọng điểm khẩn trương lập ít nghiên cứu khả thi gửi Sở KH&ĐT thẩm định, tư vấn UBND Tỉnh thông qua cho phép đầu tư sẽ được thực hiện trong tháng 7/2014.

Đồng thời các phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng như phương án  bản tin bất động sản  hoàn vốn (vị trí, quy mô diện tích đất hoàn vốn) cũng sẽ được hoàn thành trước ngày 31/7/2014.

Từ khóa : Khánh Hòa, dự án đầu tư xây dựng, tiền ký quỹ, Nha Trang, tương ứng, cấp phép, nhà băng thương nghiệp, tiếp cận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét