Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Sở xây dựng-Thủ tục công nhận phân chia sản phẩm là nhà ở

Hình minh họa

Trình tự thực hiện:   

- Trước khi ký hợp đồng góp vốn hoặc giao kèo hiệp tác đầu tư ít ra là 15 ngày, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở biết (trong văn bản nêu rõ hình thức huy động vốn, số vốn cần huy động, tên địa chỉ của tổ chức, cá nhân được phân chia nhà ở).

- Chủ đầu tư ký giao kèo góp vốn.

- Chủ đầu tư có văn bản đề nghị xác nhận gửi kèm danh sách những người tham gia góp vốn được phân chia sản phẩm là nhà ở đến Sở Xây dựng nơi có dự án.

 - Sở Xây dựng cứ, đối chiếu quy định để đóng dấu công nhận vào danh sách đối tượng được phân chia sản phẩm là nhà ở. Vận hạn để Sở Xây dựng công nhận danh sách được phân chia nhà ở tối đa là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư. Trường hợp sau khi tiếp thu mà phát hiện danh sách do chủ đầu tư yêu cầu công nhận vượt quá số lượng 20% nhà ở theo quy định hoặc có tên cá nhân, hộ gia đình đã được công nhận lần đầu thì trong hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư xác định lại danh sách được phân chia nhà ở; thời hạn chủ đầu tư xác định lại danh sách được phân chia nhà ngồi dưng tính vào kì hạn Sở Xây dựng công nhận vào danh sách đối tượng được phân chia sản phẩm là nhà ở.
 
 Cách thức thực hành: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

 Thành phần số lượng hồ sơ:   

a) Thành phần hồ sơ:

 - Văn bản của chủ đầu tư yêu cầu công nhận danh sách đối tượng được phân chia sản phẩm là nhà ở;

- Danh sách cá nhân đã ký hiệp đồng góp vốn, cộng tác đầu tư có phân chia sản phẩm là nhà ở;

- Bản sao hồ sơ dự án, bản vẽ quy hoạch chi tiết đã được chuẩn y, trong đó biểu lộ tổng số lượng nhà ở của dự án.

 B) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của chủ đầu tư.

 Đối tượng thực hiện: Tổ chức

 Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng

 Kết quả: Văn bản công nhận (theo mẫu)

 Phí, lệ phí: Không

Thủ tục xác nhận phân chia sản phẩm là nhà ở (Sở xây dựng TPHCM)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét